AIRPOMERANIA

Mapa strony

Kontakt

drukuj stronę

Raporty miesięczne

Wybierz raport dla danego miesiąca:
 • Wybierz substancję:
prezentacja danych:
Stacje śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h l. przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.00 10.40 15.40 0 0
Gdańsk Stogi 7.80 29.30 131.90 0 0
Gdańsk Nowy Port 11.20 43.80 170.00 0 0
Gdynia Pogórze 4.60 8.50 17.10 0 0
Gdańsk Szadółki 1.30 1.80 2.50 0 0
Sopot 2.60 4.10 17.40 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.40 6.70 14.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.50 4.20 6.70 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Słupsk 7.50 10.60 24.80 0 0
Kościerzyna 8.60 12.30 21.50 0 0
Kwidzyn - - - - -
Starogard Gdański - - - - -
Malbork 4.60 7.80 12.20 0 0
Lębork 8.50 15.60 26.20 0 0
Liniewko Kościerskie 6.40 10.10 12.10 0 0
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje
Gdańsk Śródmieście
15.40
10.40
6.00
Gdańsk Stogi
131.90
29.30
7.80
Gdańsk Nowy Port
170.00
43.80
11.20
Gdynia Pogórze
17.10
8.50
4.60
Gdańsk Szadółki
2.50
1.80
1.30
Sopot
17.40
4.10
2.60
Gdańsk Wrzeszcz
14.60
6.70
3.40
Gdynia Dąbrowa
6.70
4.20
2.50
Gdynia Śródmieście
-
-
-
Słupsk
24.80
10.60
7.50
Kościerzyna
21.50
12.30
8.60
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
12.20
7.80
4.60
Lębork
26.20
15.60
8.50
Liniewko Kościerskie
12.10
10.10
6.40
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 1h l. przek
Gdańsk Śródmieście 19.60 92.20 0
Gdańsk Stogi 19.40 63.30 0
Gdańsk Nowy Port 17.70 68.00 0
Gdynia Pogórze 13.30 36.80 0
Gdańsk Szadółki 14.10 52.80 0
Sopot 15.80 58.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 19.60 73.10 0
Gdynia Dąbrowa 17.20 95.20 0
Gdynia Śródmieście 19.60 95.80 0
Słupsk 14.50 71.30 0
Kościerzyna 16.30 67.70 0
Kwidzyn 24.20 119.40 0
Starogard Gdański - - -
Malbork 15.00 75.60 0
Lębork 12.70 49.00 0
Liniewko Kościerskie - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
92.20
19.60
Gdańsk Stogi
63.30
19.40
Gdańsk Nowy Port
68.00
17.70
Gdynia Pogórze
36.80
13.30
Gdańsk Szadółki
52.80
14.10
Sopot
58.30
15.80
Gdańsk Wrzeszcz
73.10
19.60
Gdynia Dąbrowa
95.20
17.20
Gdynia Śródmieście
95.80
19.60
Słupsk
71.30
14.50
Kościerzyna
67.70
16.30
Kwidzyn
119.40
24.20
Starogard Gdański
-
-
Malbork
75.60
15.00
Lębork
49.00
12.70
Liniewko Kościerskie
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 24h max 1h l. przek 24h
Gdańsk Śródmieście 20.50 55.70 141.20 2
Gdańsk Stogi 17.00 42.70 109.60 0
Gdańsk Nowy Port 12.20 32.20 69.60 0
Gdynia Pogórze 8.60 14.60 54.70 0
Gdańsk Szadółki 12.10 29.90 52.80 0
Sopot 13.10 31.50 65.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.10 49.00 132.40 0
Gdynia Dąbrowa 12.70 41.90 95.50 0
Gdynia Śródmieście 18.20 59.70 182.80 2
Słupsk 15.70 44.30 78.10 0
Kościerzyna 28.00 56.70 160.70 3
Kwidzyn - - - -
Starogard Gdański - - - -
Malbork 21.50 45.50 77.60 0
Lębork 28.70 65.50 131.10 2
Liniewko Kościerskie - - - -
prezentacja danych:
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
141.20
55.70
20.50
Gdańsk Stogi
109.60
42.70
17.00
Gdańsk Nowy Port
69.60
32.20
12.20
Gdynia Pogórze
54.70
14.60
8.60
Gdańsk Szadółki
52.80
29.90
12.10
Sopot
65.40
31.50
13.10
Gdańsk Wrzeszcz
132.40
49.00
16.10
Gdynia Dąbrowa
95.50
41.90
12.70
Gdynia Śródmieście
182.80
59.70
18.20
Słupsk
78.10
44.30
15.70
Kościerzyna
160.70
56.70
28.00
Kwidzyn
-
-
-
Starogard Gdański
-
-
-
Malbork
77.60
45.50
21.50
Lębork
131.10
65.50
28.70
Liniewko Kościerskie
-
-
-
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 394.50 1090.30 0
Gdynia Pogórze 416.60 849.90 0
Gdańsk Szadółki 345.70 753.10 0
Sopot 364.00 814.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 451.00 1334.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk - - -
Kościerzyna 491.70 1586.30 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork - - -
Lębork 515.40 1226.80 0
Liniewko Kościerskie 440.20 723.60 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1090.30
394.50
Gdynia Pogórze
849.90
416.60
Gdańsk Szadółki
753.10
345.70
Sopot
814.90
364.00
Gdańsk Wrzeszcz
1334.10
451.00
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
-
-
Kościerzyna
1586.30
491.70
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
-
-
Lębork
1226.80
515.40
Liniewko Kościerskie
723.60
440.20
prezentacja danych:
Stacje: śr. miesięczne max 8h l. przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 31.70 62.60 0
Gdańsk Szadółki 31.30 56.10 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 35.70 63.60 0
Gdynia Dąbrowa 39.80 66.60 0
Gdynia Śródmieście - - -
Słupsk 37.60 69.10 0
Kościerzyna 27.50 49.90 0
Kwidzyn - - -
Starogard Gdański - - -
Malbork 33.50 61.00 0
Lębork 32.10 59.60 0
Liniewko Kościerskie 45.40 71.60 0
prezentacja danych:
 • max 8h
 • śr.miesięczne
Stacje:
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
62.60
31.70
Gdańsk Szadółki
56.10
31.30
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
63.60
35.70
Gdynia Dąbrowa
66.60
39.80
Gdynia Śródmieście
-
-
Słupsk
69.10
37.60
Kościerzyna
49.90
27.50
Kwidzyn
-
-
Starogard Gdański
-
-
Malbork
61.00
33.50
Lębork
59.60
32.10
Liniewko Kościerskie
71.60
45.40

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent projektu:
ARMAAG

Partnerzy projektu:
WIOŚ, Zarząd Województwa Pomorskiego